L’economia del coneixement, passin i vegin

El Parc Bit celebra el seu 15è aniversari amb jornades de portes obertes, tallers, exposicions i conferències a desenvolupar del 2 al 11 de novembre

EL PARC BIT té actualment 150 empreses, a les quals fan feina uns 2.800 treballadors. El creixement d’activitat ha estat notable en els darrers anys; com a referent, convé recordar que al 2012 hi havia 120 empreses amb 2.200 treballadors. El sector TIC és absolutament majoritari, ja que supera el 75% del total seguit, a gran distància, per altres sectors com la consultoria, l’enginyeria, l’audiovisual, la biotecnologia i d’altres. Entre totes les empreses, l’any passat van facturar uns 700 milions d’euros. Dels 2.800 treballadors, el 60% són homes i el 40% dones; el 75% té entre 25 i 44 anys i el 60% disposa d’estudis superiors universitaris. Més del 50% de les empreses del Parc Bit tenen clients a fora de l’estat espanyol. Són dades facilitades pel Parc Bit amb motiu de la propera celebració del 15è aniversari de la seva creació, que va ser el 7 de novembre del 2002.

EN AQUELL MOMENT ja hi havia activitat, tot i que la majoria d’edificis encara estaven per construir. Ara mateix gairebé no queda lloc disponible, amb només un o dos locals per ocupar en sòl públic, mentre que l’espai reservat a sòl privat té un 80% d’ocupació. “Celebram els 15è aniversari en un moment de creixement del Parc Bit, en bona part afavorits per la recuperació econòmica que tenim després de la crisi”, explica Pere Fuster, gerent de la Fundació Bit, entitat tutelada pel Govern que s’encarrega de la gestió del Parc Bit i de les estratègies d’R+D+I i el desenvolupament de nous models de negoci. És un espai en creixement, però desconegut per la majoria dels ciutadans. Per això s’ha configurat un ampli programa d’activitats, del 2 al 11 de novembre, amb l’objectiu d’acostar el Parc Bit a la societat i que així tothom sàpiga que “hi ha empreses que fan coses espectaculars i reverteixen la seva feina en benefici de tots”, apunta el responsable de la gestió del Parc Bit. Per donar a conèixer aquestes empreses, es faran unes jornades de portes obertes per al públic en general i per als centres educatius en particular, en aquest cas per potenciar la divulgació de la tecnologia i la ciència entre els més joves, per tal que es plantegin la possibilitat d’estudiar, en el futur, una carrera científica o tecnològica. Balears, i en general tot el conjunt d’Espanya, pateix un greu problema de manca de personal qualificat a l’àmbit de l’enginyeria i la tecnologia. En aquest sentit, els darrers anys s’han fent esforços per part del Govern, en col·laboració amb la UIB i altres centres, per tractar de canviar aquesta tendència, mitjançant conferències i visites a empreses del Parc Bit.

LA PRIMERA JORNADA de portes obertes es farà dimarts 7 de novembre i estarà més enfocada cap als centres educatius. La segona tindrà lloc dissabte 11 de novembre per a tot tipus de públic. S’organitzaran visites guiades que començaran amb una presentació general a l’auditori i continuaran amb aturades en algunes empreses com Mark Site, Habitissimo, APSL, Glifstock, 2gn, LADAT, Canal 4, Discubre, GSBIT, Wireless DNA, Omniacces, Escola Global, TUI o Brújula. Del total de 150 empreses que ocupen el Parc Bit actualment, unes 30 estan incubades a través dels serveis públics facilitats pel Govern. Aquesta xifra s’ha mantingut bastant estable en els darrers anys, tenint en compte, però, que el període màxim d’incubació de les empreses és de quatre anys. Per convèncer-les que continuïn al parc, enguany s’ha introduït un nou concepte de ‘mentorització’ per a les start-ups que acabin el seu procés d’incubació i vulguin quedar a un espai públic, amb una bonificació si dediquen una part de la seva feina a doanr suport a emprenedors i a transmetre’ls així la seva experiència.

EL GOVERN ACABA d’aconseguir una ajuda, a través de l’impost de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, per poder adquirir més sòl públic i augmentar l’espai d’incubació d’empreses. Ara mateix, el Govern disposa de 11.679 m2 destinats a empreses innovadores, distribuïdes en els locals de quatre edificis del Parc Bit: Disset, Europa, Naorte (ocupa el 45%) i Centre Empresarial Son Espanyol. “En aquests moments no tenim llista d’espera i hem pogut col·locar tothom, però fa un mes estàvem amb zero metres quadrats d’espai públic i havíem d’enviar la gent als espais privats”, explica Fuster.

L’ADMINISTRACIÓ VOL IMPULSAR un estudi per poder “interpretar” el pes real de cada sector sobre l’economia de Balears. Algunes estimacions apunten que el sector TIC suposaria entre el 5 i el 10% del PIB de les Balears. “En principi podria semblar que no és un percentatge significatiu, però nosaltres pensam que sí és indicatiu del nivell d’inversió que s’ha fet en R+D+I -argumenta Fuster- i de l’aposta tecnològica de les Illes en els darrers anys”. A banda d’aquest sector, un dels que tenen més possibilitats de creixement és el biotecnològic, que en el futur s’ubicarà, en bona part si més no, en el nou Complex Científic que el Govern espera finalment inaugurar a principis del 2018, almenys de manera parcial. Es tracta d’un edifici construït al Parc Bit que acollirà equips de centres públics de recerca, de la UIB i altres organismes, a més de les empreses privades que fan biotecnologia al Parc Bit com Sanifit, Circe, Syntax for Science i Lipopharma. La idea és tractar que el Complex Científic actuï com a ‘pol d’atracció’ d’equips científics de Balears i d’altres llocs.

SOBRE LA CONSTRUCCIÓ de nous edificis, el gerent de la Fundació Bit explica que es trauran a subhasta alguns dels solars que encara estan buits, sempre amb la condició de construir-hi, al cap d’un any, un edifici que aculli empreses especialitzades en la realització d’activitats d’innovació i recerca. Fuster informa, així mateix, que els darrers mesos hi ha hagut interès de diverses multinacionals que han ‘estudiat’ la possibilitat d’ubicar-se al Parc Bit. “Volem continuar creixent, però hem de tenir molta cura de no tornar a cometre cap error”, explica referint-se a l’edifici de Microsoft que va acabar en concurs de creditors.

LES DUES JORNADES de portes obertes s’emmarquen dintre d’un programa d’actes molt més ampli. Per exemple, dia 7 la sala de premsa del Parc Bit acollirà una sessió de treball dirigida per la coach Àngela Covas, graduada en Psicologia per la UOC i enginyera tècnica en informàtica de gestió per la UIB. La Fundació Bit organitza, a més, diversos reconeixements a les empreses, entitats i associacions que integren el Parc Bit per valorar la seva tasca dins l’ecosistema d’R+D+I. Les categories dels premis són: la que inverteix més en R+D, la que millor fomenta la igualtat de gènere, la més internacionalitzada i la primera empresa instal·lada. Els guardons s’atorgaran en el transcurs d’un acte institucional que tindrà lloc el 9 de novembre. Aquest mateix dia hi haurà una conferència de Celia Sánchez, investigadora i doctora honoris causa per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo pel seu suport a la translació del coneixement científic a la societat. També es faran exposicions, com la d’ El Mediterrani a un clic, per mostrar el treball del SOCIB, o la d’una col·lecció d’objectes relacionats amb les pel·lícules Star Wars que organitzen Vicens Terrés i la Fundació Bit. Relacionat amb el mateix tema, dia 10 l’auditori del Parc Bit acollirà el cinefòrum The Star Wars Holiday Special. A més, dia 11 es faran tallers infantils amb l’Associació d’Amics de la Ciència Ficció i una observació del sol amb el Club Newton. Dia 2 tindrà lloc una conferència a càrrec de Gemma Escribano, chief marketing officer de l’empresa Wallapop, i dia 9 es durà a terme el col·loqui d’IBTalks Noves tecnologies per a nous viatgers, organitzat per Turistec en el marc del projecte Dr.TIC de la Fundació Bit. Trobareu més informació de totes les activitats a http://www.parcbit.es/.

FUSTER INFORMA QUE des de la Fundació Bit s’han impulsat enquestes i en general les empreses estan bastant satisfetes perquè el parc tecnològic “els ofereix el valor afegit de crear sinergies amb altres empreses del mateix sector”. Les empreses també valoren poder estar dins un entorn natural, la tranquil·litat, i disposar de bons equipaments. Respecte de les demandes, el gerent de la Fundació Bit reconeix que la qüestió dels accessos continua sent el principal inconvenient. “L’aparcament ens ha quedat petit i l’haurem d’ampliar, a l’espera que millori el transport públic amb més freqüències de la EMT i un nou sistema per connectar l’estació de metro del campus amb el Parc Bit que es farà amb un servei de bicicletes. Estam acabant d’enllestir un estudi de mobilitat que esperam que ens aporti solucions concretes que puguem començar a implantar l’any vinent”, anuncia Fuster.