Noves solucions tecnològiques per reciclar més i millor

Una start-up mallorquina, Recycl3R, dissenya una aplicació per convertir els residus en envasos i embolcalls intel·ligents dotats amb codis QR, IoT i ciència de dades

CADA COP ‘S’ECODISSENYEN’ més envasos 100% reciclables, però molts ciutadans continuen tenint problemes a l’hora de dipositar els productes, residus i materials en els contenidors de reciclatge. Els dubtes sorgeixen al voltant del que es pot o no reciclar, com fer-ho i on fer-ho. Els contenidors de reciclatge, tot i que la majoria solen estar ben senyalitzats, no es fan servir correctament. En el futur, però, els SmartPacking o envasos intel·ligents incorporaran etiquetes amb codis QR i altres sistemes d’identificació que permetran saber, a la fi de la vida útil d’aquest envàs, què és el que n’hem de fer i on dipositar-lo. D’altra banda, la internet de les coses (Iot) interconnectarà un triangle perfectament definit entre els productes, els seus fabricants i els consumidors, i s’intercanviaran sense parar dades i informació els uns amb els altres.

LA CONNEXIÓ DE la gelera a través de la IoT per oferir informació dels productes conservats a dins ja és a punt de ser una realitat, però una start-up mallorquina ha decidit anar més enllà i donar informació de tots els productes, els de dins i els de fora del frigorífic, oferint la possibilitat que l’usuari hi interaccioni amb tots. El nom d’aquesta empresa, Recycl3R, ja dona pistes de les seves intencions: reciclar més i millor, però aprofitant els avantatges de les noves tecnologies, la ciència de dades i el desenvolupament d’algoritmes que ens facin el dia a dia més fàcil i mediambientalment més sostenible. Cada envàs tindrà una identificació virtual única del producte i un codi QR diferent. L’etiqueta intel·ligent i la IoT permetran que tot estigui connectat, i així podrem obtenir determinada informació d’aquests productes a través dels nostres dispositius mòbils.

RECYCL3R ESTÀ INTEGRADA per Ivan González, que n’és el CEO; Thomas Sjödin, el desenvolupador; Raúl Castillo, el responsable de sistemes d’informació geogràfica, i Sergio Puyol, que és el director tècnic ambiental. Tots ells són els creadors de Lmental Sostenibilitat i Futur, una consultora ambiental que fa més de deu anys que treballa a les Balears i que el 2012 va muntar dondelotiro.com, una plataforma amb molta informació especialitzada i un cercador per saber on s’han de reciclar tots els residus que generam, siguin del tipus que siguin.

TAMBÉ FRUIT D’AQUESTA mateixa consultora ara neix un nou projecte, l’start-up Recycl3R, en marxa encara no fa un any i amb el desig dels seus quatre socis de convertir-se en referent de les noves tecnologies i el reciclatge, treballant sempre en allò que més els agrada: l’aplicació de solucions innovadores en favor del medi ambient i defensant valors de cooperativa, ambientals i d’innovació. Per fer-ho, Recycl3R ha desenvolupat una aplicació mòbil de ‘marca blanca’destinada als productors que comercialitzen qualsevol bé de consum ràpid en el mercat, generalment begudes envasades (botella d’aigua, llauna de refresc o de begudes energètiques, suc de fruites en tetrabrik, etc.) o menjars preparats amb embolcall (bossa de patatilla, etc.), de manera que amb l’app aquests productors donin informació de reciclatge als consumidors que han comprat els seus productes. En funció del país i ciutat allà on siguem, l’aplicació explicarà com dipositar cada envàs o embolcall, un cop consumit, per tal de fer el reciclatge correctament. També s’informarà de la ubicació del contenidor més proper.

L’APLICACIÓ PERMETRÀ FER moltes més coses. A més de donar informació sobre reciclatge, aquests productors o empreses podran incentivar els seus consumidors i premiar el ‘bon comportament’ de reciclatge dels usuaris de diverses maneres: des de cooperar en accions conjuntes col·laboratives a favor del medi ambient fins a rebre compensacions directes individuals a través de punts o abonaments per aconseguir descomptes o regals vinculats a una nova compra dels productes de la mateixa marca que han estat consumits. Per interactuar amb l’aplicació, els usuaris s’hauran de descarregar l’app, registrar-se sense necessitat d’aportar dades personals i escanejar l’envàs o embolcall amb el mòbil, quan siguin a casa seva. Així obtindran informació sobre com fer el reciclatge i generaran, al mateix temps, un borsa virtual de compra per obtenir els premis i descomptes.

EL DIRECTOR TÈCNIC ambiental de Recycl3R, Sergio Puyol, recalca que el projecte està enfocat a les empreses que posen un producte de consum ràpid en el mercat i volen aprofitar la informació que es genera gràcies a l’aplicació. El volum de marques que generalment podem trobar en un supermercat és immens. Moltes podrien interactuar amb els seus consumidors demanant-los informació sobre els seus hàbits de consum. Segons Puyol, els rèdits que en poden treure els productors gràcies a l’app són importants, “ja que milloren el poder de la seva marca i la ‘imatge verda’ oferint una eina als ciutadans que els permet reciclar més i millor. Això també serveix per posicionar les marques comercialment -argumenta Puyol- i augmentar-ne les vendes; s’obté, a més, un canal de comunicació directa amb els consumidors, a través de l’aplicació, que permet fidelitzar els clients. Finalment, s’obté informació dels patrons de consum dels usuaris i consumidors i es pot arribar a saber no només què han comprat, sinó on, quan o quina quantitat. I tot gràcies al Big Data que es genera gràcies a l’aplicació”, explica Puyol, qui afegeix que “nosaltres, des de Recycl3R, donam l’eina al productor i quedam en segon terme; el nom que sortirà a l’aplicació serà el de les marques per tal que adaptin l’app segons la seva conveniència”.

ESCANEJAR EL PRODUCTE a través d’un codi QR individualitzat per a cada envàs o embolcall implica donar-li una ID única (en el núvol d’internet) i poder fer-ne un seguiment des que surt de la fàbrica fins que es recicla, de manera que el productor pot arribar a tenir molta informació de tot el que ha passat a cada un dels productes. Al mateix temps es fomenta el reciclatge de residus entre els usuaris, però no des de les institucions, que seria la manera més tradicional i habitual de fer-ho, sinó a través de les empreses privades que han contractat l’aplicació dissenyada per Recycl3R. L’objectiu: tancar el cicle de vida dels envasos just abans de dipositar-los en un contenidor. Des de l’start-up mallorquina estan convençuts que hi ha un mercat potencial que “implicaria les empreses privades per aconseguir que augmenti i millori el reciclatge, amb una aplicació a l’abast de tothom (en el mòbil) en què abocarem tota la informació del residu generat, el que hagi entrat a ca nostra, per saber com l’hem de gestionar correctament”, segons explica el director tècnic ambiental de Recycl3R.

AMB LA COL·LABORACIÓ d’Everything, especialitzada en la internet de les coses, l’empresa mallorquina ja ha fet una prova pilot de la seva aplicació al Regne Unit amb la multinacional Unilever. Ara ja prepara més proves, en aquest cas a Espanya, amb una gran cadena de centres comercials i també amb una empresa local de l’illa, Pep Lemon, amb la qual han arribat a un acord per implantar l’aplicació, tot adaptant-la a les necessitats i característiques de la marca i els seus consumidors.

RECYCL3R ESTÀ UBICADA a Palma, però participa en el programa d’acceleració d’empreses de Climate-KIC, amb seu a València. Es tracta d’una acceleradora especialitzada en la promoció d’empreses que ajudin a la reducció de l’impacte del canvi climàtic a través de la major associació publicoprivada que hi ha a Europa. L’start-up mallorquina ha acabat la segona fase del programa, validant el seu model de negoci, i opta a entrar en la fase següent per poder aconseguir inversors. A més a més, Recycl3R està dins el programa d’emprenedoria circular d’Ecoembes a Logronyo.