EMERGENTS

Una estratègia per ser més competitius a Europa

El Govern aprova l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3) per potenciar tres sectors emergents a les Balears: bioeconomia, indústria cultural i ciències marines

L’Estratègia d’Especialització Intel·ligeNT (RIS3) pretén ser una agenda de transformació econòmica fonamentada en el suport a les necessitats considerades ‘clau’ de cada regió i la implicació de tots els agents del sistema d’R+D+I, amb l’objectiu de concentrar els recursos disponibles a través de fons de desenvolupament regional, com per exemple els FEDER, en aquelles àrees d’activitat econòmica i d’innovació en les quals cada regió tingui un avantatge competitiu més “prometedor”. Va començar a elaborar-se l’any 2012 en el marc de l’Estratègia de creixement de la Comissió Europea Europa 2020, en què es promou una economia intel·ligent, sostenible i integradora per a Europa. Finalment, divendres de la setmana passada va ser aprovada pel Consell de Govern de la CAIB, amb diverses modificacions substancials per tal d’ampliar-la a d’altres sectors, a més del turístic.

Així, la reorientació de la RIS3 cap a la diversificació econòmica permetrà que altres indústries també es puguin beneficiar de la innovació i la recerca, incloent-hi sectors estratègics i emergents a les Balears com ho són la bioeconomia i la biotecnologia; la indústria cultural, i les ciències i les tecnologies marines. D’aquesta manera, s’ampliarà el nombre d’empreses que podran accedir als ajuts que ofereix la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. Així, en el període 2014-2020 hi ha una partida prevista de 17,7 milions d’euros del fons FEDER, a banda de 4 milions més del Fons Social Europeu. A part d’això, la Conselleria ha tret diverses línies pròpies d’ajuts i convocatòries empresarials per valor de 3,9 milions d’euros.

Segons el director general d’Innovació i Recerca, Pep Lluís Pons, la RIS3 “és un document estratègic per definir cap on volem invertir els fons de desenvolupament regional. El Govern sorgit de les darreres eleccions no estava d’acord amb la definició d’especialització, molt basada en el turisme i amb mancances i àmbits de millora evidents. Per això, al llarg del darrer any vàrem posar en marxa un procés de descobriment empresarial i vàrem trobar que, a més del turisme, hi ha altres sectors que en principi no s’havien previst en la RIS3 i que nosaltres definim com a ‘sectors emergents’ a les Balears: ciències marines, bioeconomia -entesa en el sentit més ampli-, i el sector cultural i creatiu, que també engloba continguts digitals. Amb aquesta diversificació, augmentarà el nombre d’empreses que es podran beneficiar del finançament dels fons europeus”, explica el director general d’Innovació i Recerca. Pons recorda que la motivació per a la modificació de RIS3 respon a la voluntat del Govern d’estimular la creació d’un nou model econòmic “basat en el coneixement i la innovació, a través de la diversificació de l’economia basant-se en els actius científics, tecnològics i econòmics, per tal d’afavorir així la creació de feina de qualitat”.

A més d’aquestes millores, i arran de la revisió de la primera versió de l’estratègia, s’ha incorporat també un eix d’actuació addicional als cinc establerts inicialment a la RIS3-2013, que són els següents: sostenibilitat territorial; gestió de la innovació i la internacionalització d’empreses turístiques; turisme de benestar i qualitat de vida; coneixement per al canvi turístic; tecnologies turístiques i sectors emergents transformadors amb més potencial innovador (ciències i tecnologies marines, bioeconomia i indústries culturals i creatives).

L’Estratègia d’Especialització Intel·ligent o RIS3 de la Unió Europea és una iniciativa imprescindible per tal que les Balears puguin optar als fons FEDER i al Fons Social Europeu (FSE) relacionats amb la R+D+I en el període 2017-2020, i la seva finalitat és optimitzar els recursos i impulsar i fomentar la competitivitat de les economies europees. La RIS3 és una agenda integrada de transformació econòmica territorial que enforteix la R+D i la innovació i afavoreix l’accés a les TIC. No es tracta d’una estratègia d’un govern solament, sinó que és una estratègia global i revisable que implica tota la societat: el sector públic, el sector privat, emprenedors, empresaris, mercats, clients, Universitat, investigadors, OPI, etc.

Des de la Unió Europea se cerca que cada regió es diferenciï segons els seus ‘punts forts’ en investigació, innovació i generació d’ocupació, i concentri els seus recursos en les àrees que es considerin prioritàries. Per això, s’han d’identificar, a través de l’estratègia de la RIS3, els àmbits temàtics i eixos temàtics amb sectors com els que finalment s’han acabat de definir per part del Govern. L’objectiu final és que les regions puguin optar a les convocatòries i que el finançament repercuteixi en projectes que maximitzin el retorn i els resultats i equipari les regions. La presentació de la RIS3 es va fer dimecres en el marc d’una visita del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, a les empreses Meteoclim i Wireless DNA, ubicades al Parc Bit.