EMPRENEM

La innovació que pensa en gran i connecta el món

L’Enterprise Europe Network és una xarxa internacional de suport a empreses, emprenedors i investigadors per impulsar l’ocupació, la competitivitat i la transferència de coneixement
La innovació que pensa en gran i connecta el món

Una petita empresa que vol distribuir un ‘software’ a l’estranger i cerca socis o clients, un emprenedor que necessita revisar la normativa mediambiental europea per saber si el seu producte s’adequa o no a la legislació vigent, un investigador que ha de menester orientació per fer pràctiques laborals a l’estranger vinculades a la seva recerca. Es tracta de tres casos en els quals les empreses, els emprenedors i els investigadors poden necessitar informació, suport i assessorament pràctic per poder resoldre dubtes i problemes a l’hora d’innovar i créixer internacionalment. Com aconseguir-ho de manera efectiva?

L’Enterprise Europe Network (EEN) és una xarxa de cooperació internacional promoguda per la Unió Europea que presta serveis de suport a empreses (principalment Pimes), emprenedors, centres tecnològics, universitats, professors i investigadors per tal de promoure la innovació, millorar la competitivitat, facilitar informació sobre la legislació europea o col·laborar en la recerca de finançament o de socis o a l’hora d’internacionalitzar. Balears participa activament a la EEN des del 2008, però no va ser fins al 2015 quan la Fundació Bit, la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i la Cambra de Comerç de Mallorca van entrar-hi com a socis de ple dret. Des de llavors, a Balears s’han proporcionat més de 700 serveis d’assessorament, s’han fet 150 reunions en el marc de trobades empresarials i unes 40 empreses de les Illes han aconseguit acords de col·laboració o han realitzat accions gràcies a aquest programa internacional, segons dades facilitades per la Fundació Bit, que actua com a coordinadora de la EEN a la nostra Comunitat Autònoma, on els temes més demandats estan vinculats al turisme, les noves tecnologies, la biotecnologia, el sector químic i audiovisuals.

Totes les regions d’Europa disposen d’aquest servei d’assessorament, dirigit a cada estat per un consorci nacional integrat alhora per les diferents organitzacions regionals. En total, la xarxa de cooperació, la integren més de 600 organismes distribuïts per 60 països arreu del món, principalment europeus, on 3.000 experts locals s’encarreguen de proporcionar dades i ajudar els usuaris que ho necessiten. Quatre d’aquests experts són al Parc Bit de Mallorca i fan feina a la Fundació Bit. Són Paz Martínez, Rafael Soler, Imma Salamanca i Alicia Domingo, que és la responsable tècnica del projecte i que explica que l’objectiu principal de l’Enterprise Europe Network a Balears és “donar suport de la manera més propera possible i proporcionar les eines necessàries per sortir a Europa” i accedir així al finançament de la Comissió Europea a través dels programes de competitivitat COSME i Horitzó 2020. El finançament total de la xarxa és de 180 milions d’euros.

El servei d’assessorament i avaluació d’empreses que fan els tècnics de la Fundació Bit és totalment gratuït. La feina abraça diversos àmbits d’actuació: proveir d’informació les empreses sobre oportunitats de negoci i legislació europea tant d’àmbit general com sectorial; promoure la innovació a les empreses com a eina de millora de la seva competitivitat; fomentar la col·laboració entre organitzacions de diferents països en els seus processos d’R+D+I; oferir serveis d’informació i assistència en la transferència de coneixement, tecnologia i innovació, amb vista a expandir-se i obtenir un benefici, i potenciar la participació en projectes amb finançament europeu.

Alicia Domingo explica que, “en primer lloc, el que volem és que les empreses puguin identificar els seus problemes i sàpiguen en quina situació es troben, abans de sortir a trobar socis a l’estranger. Llavors arriba una segona etapa -diu- a la qual tractam de posar-los en contacte amb altres empreses i emprenedors per tal que facin negoci i potenciïn una estratègia ‘win win’ en què totes les parts en surtin beneficiades”. Per expandir el negoci a un altre país, les empreses necessiten trobar socis competents i fiables. Hi ha diverses maneres d’aconseguir-ho. Una és fomentar la seva participació en trobades empresarials internacionals i missions comercials, per exemple a través de fires com el Mobile World Congress, que es farà pròximament a Barcelona i en el qual la EEN serà present, amb la participació d’empreses de Balears. Una altra opció és donar d’alta la seva oferta o demanda de cooperació a la base de dades. En fer-ho, els emprenedors rebran actualitzacions d’altres empreses interessades en el mateix tipus de negoci transfronterer. La Fundació Bit publica el perfil de les empreses, mitjançant paraules clau, a una plataforma informàtica d’accés obert en què es troben molts perfils diferents, per exemple ofertes i demandes de distribuïdors, agents comercials, inversors, manufacturers o investigadors interessats a aprendre com transferir tecnologia a la propietat intel·lectual.

Inisle Interactive Technologies és una empresa ‘spin-off’, derivada de la UIB i ubicada al Parc Bit, especialitzada a desenvolupar aplicacions pioneres d’innovació tecnològica sobre realitat virtual. “Per a nosaltres, tenir visibilitat a l’estranger és molt important. Estar dins la xarxa Enterprise Europe Network ens dona la possibilitat de contactar amb empreses europees interessades a col·laborar amb nosaltres, ja sigui des del punt de vista del desenvolupament o comercial. Amb aquesta xarxa hem aconseguit contactes amb empreses espanyoles, alemanyes, turques i angleses”, explica Simón Garcés, cofundador de l’empresa. “Un altre aspecte a tenir en compte és que la xarxa ens avisa de la celebració d’esdeveniments, virtuals i físics, que pel nostre perfil i característiques ens poden interessar”, hi afegeix aquest emprenedor.

Els serveis que ofereix la xarxa EEN no s’acaben aquí, ja que els tècnics també expliquen als interessats com aconseguir una certificació sense haver d’anar a Brussel·les ni a Madrid a cercar aquest assessorament. “Nosaltres coneixem les necessitats locals i els podem ajudar des d’aquí mateix”, apunta la responsable tècnica del projecte a Balears. Per altra banda, el sistema proporciona a les empreses informació sobre normatives, legislació i polítiques europees. Per fer-ho, s’ofereixen possibles serveis de suport a la recerca a través de finançament regional, estatal i europeu, necessari per ajudar les empreses a ampliar les seves operacions i desenvolupar nous productes. També s’ofereixen serveis d’internacionalització per preparar les empreses més enllà de les fronteres europees. Finalment, se’ls dona informació sobre la integració dels drets de propietat intel·lectual a l’empresa i sobre sistemes de contractació pública europea. Alicia Domingo explica que la xarxa EEN “està en consonància amb les estratègies de desenvolupament regional”. “Fer ‘lobbys’ o prioritzar sectors no és el nostre objectiu -puntualitza- perquè nosaltres donam servei a tothom, sense ànim de lucre i tractant de trobar sinergies. No volem rivalitzar, sinó arribar a complementar serveis”, amb cambres de comerç, entitats i altres serveis d’assessorament.

La Comissió Europea va llançar la iniciativa Enterprise Europe Network el 2008 amb la idea de destinar-la principalment a les petites empreses, que són les que tenen menys capacitat i recursos per accedir a ajuts europeus. Moltes de les grans empreses, en canvi, ja disposen de departaments específics dedicats a promoure la R+D+I i la seva internacionalització. En el període comprès entre el 2008 i el 2014, la EEN aconseguí implicar, en el conjunt del territori europeu, 644.000 empreses, amb un creixement del 2,9% en termes d’ocupació i del 3,7% en termes de volum de negoci (un 3,1% més que les empreses que no han rebut serveis de la xarxa), segons dades de la EEN.