Estanislau Vidal-Folch

Estanislau Vidal-Folch

FP dual sí o no, senyor conseller?

Per aquestes dates d’inici de curs educatiu estàvem acostumats d’anys anteriors que el departament d’Ensenyament donés dades precises i previsions de l’evolució de les xifres de la FP dual, un model pel...

Deslleialtats institucionals

La deslleialtat institucional és una acusació que sovinteja en el discurs polític, i que convé il·lustrar perquè el ciutadà es faci càrrec de la realitat i l’abast del fenomen. Vegem-ne, doncs, alguns...