Ester Franquesa

Ester Franquesa

El perill de la cançó de l’enfadós amb les llengües a Catalunya

Els mitjans de comunicació i les xarxes bullen novament amb la mateixa cançó. No pas cantada per Cs, el PP o el govern espanyol sinó pel PSC amb el seu posicionament sobre les llengües i la immersió...

Les llengües a Catalunya: dades per al debat i la política lingüística

Els resultats de l’Enquesta d’Usos Lingüístics a la població adulta del 2018 elaborada per la direcció general de Política Lingüística i l’Institut d’Estadística de Catalunya han generat valoracions...

The Catalan language and the unending refrain

Rushing to learn the language of the territory where you are going to live —for whatever reasons or needs, for just a while or perhaps forever— is a perfectly natural thing to do. This is also true in...

La llengua i la cançó de l’enfadós

Aprendre tan ràpid com es pot la llengua del territori on un va a viure per les raons o els imperatius que sigui, per un temps o potser per sempre, és natural. I també ho és en comunitats on aquesta llengua...

El nou estat, entorn favorable per a la llengua catalana

Les llengües no existeixen separadament dels pobles que les parlen i es modelen per imperatius de naturalesa social, econòmica, política i cultural. Per això, poden canviar de posició i d’estatus jurídic,...