Ester Franquesa

The Catalan language and the unending refrain

Rushing to learn the language of the territory where you are going to live —for whatever reasons or needs, for just a while or perhaps forever— is a perfectly natural thing to do. This is also true in...

La llengua i la cançó de l’enfadós

Aprendre tan ràpid com es pot la llengua del territori on un va a viure per les raons o els imperatius que sigui, per un temps o potser per sempre, és natural. I també ho és en comunitats on aquesta llengua...

El nou estat, entorn favorable per a la llengua catalana

Les llengües no existeixen separadament dels pobles que les parlen i es modelen per imperatius de naturalesa social, econòmica, política i cultural. Per això, poden canviar de posició i d’estatus jurídic,...