Fernando Guirao

Fernando Guirao

La República Catalana i la UE: obrim el debat seriós

A Volem la independència? Reflexions per al futur immediat (2015), Albert Carreras, secretari d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya de gener del 2011 a gener del 2016, sosté que la idea que...