CORREPINSIBOTICLASTES

Moment empresa familiar

És un bon moment per a l’empresa familiar, que tant de pes ha tingut en la nostra economia

M’explica un directiu de multinacional que aquesta globalització s’està girant contra algunes de les corporacions més grans del món. L’explicació és ben senzilla. L’obsessió per la rendibilitat a curt termini i la revalorització borsària porta a posar tots els esforços de les multinacionals en reduir despeses i guanyar marge. Se’n diu economies d’escala i consisteix en oblidar-se de tot el que és local, de tot allò que no pot ser venut a un nombre suficientment elevat de països.

Però resulta que al món no tots els moviments socials van per aquesta via. Una part potser sí. Però hi ha gairebé una meitat dels ciutadans occidentals que cerquen productes minoritaris, artesanals, alternatius o locals.

Les multinacionals no saben ni poden servir a aquests mercats petits, de baixos volums. Les que millor ho estan fent en aquest sentit són les empreses familiars. Ràpides en les seves decisions, no condicionades per la servitud del valor en borsa, amb directius que no roten cada dos anys, amb estratègies de valor i no de volum.

Paradoxalment, és un bon moment per a l’empresa familiar, que, a Catalunya precisament, tant de pes ha tingut en la nostra economia. El risc és deixar-se seduir pels fons de capital risc, pels especuladors que només volen entrar i sortir. Catalunya ha estat sempre terra de menjar poc i pair bé. Anem a poc a poc i arribem lluny. No ens tornem bojos amb l’esquer de la globalització. Sempre hi haurà un espai per al que és local, que, per cert, és la font d’innovació i futur.

Em diu aquest directiu que les multinacionals són el seu propi càncer i que estan ficades en un absurd i en la destrucció de valor real buscant només valor de cotització.

Moment empresa familiar i moment pime. Som-hi.