CORREPINS I BOTICLASTES

Preparar els nens o preparar el camí

Dins de la sèrie de vídeos formatius de BBVA, avui vull recomanar l’entrevista de la meva bona amiga Pilar Jericó a Tim Elmore, formador i escriptor. Elmore destaca quatre errors comuns amb els fills.

1) Arrisquem poc: som una generació per a la qual la seguretat és prioritària, no volem riscos i fem el mateix amb els fills. No volem posar-los en risc. La conseqüència és que el fill no creix, no madura ni evoluciona perquè no se li ha permès fracassar.

2) Ajudem massa ràpid: els pares ens passem el temps rescatant els fills, fins i tot negociem les seves notes amb els professors! Llavors impedim que siguin ells els que negociïn i els que lluitin pel que creuen, amb raó o no, que mereixen.

3) Elogiem amb facilitat: se’ns ha dit que si elogiem, aconseguirem la seva autoestima. Però l’autoestima no s’aconsegueix només amb l’elogi, sinó també amb l’assoliment. Si el nen baixa les escombraries al carrer l’elogiem quan només hauríem de donar-li les gràcies i reservar-nos els elogis per a autèntics èxits. Com a resultat el nen assimila assoliment amb absència d’esforç.

4) Premiem a la mínima: avui en dia donem premis per participar en una competició, per haver fet un simple acte de presència. ¿Que ens premien només per ser a la feina? Amb aquest comportament fem creure als fills que quan treballin seran premiats només per ser-hi.

Diu al final Tim Elmore que hem de preparar els nens per al camí i no preparar el camí per als nens. Només d’aquesta manera seran capaços i arribaran a ser líders circumstancials, aquells que, sense ser líders naturals, són capaços de destacar en un camp o àmbit que els és propici perquè han desenvolupat les capacitats per arriscar, negociar, aconseguir i complir.