CORREPINS I BOTICLASTES

‘Saber y ganar’

Aquesta setmana Jordi Hurtado ha celebrat el vintè aniversari del seu concurs Saber y ganar, que emet TVE i es produeix a Sant Cugat. Arran de l’efemèride li han fet diverses entrevistes, ja que és molt inusual que un programa estigui tant de temps en antena, i més avui en dia, que les televisions posen i treuen programes com qui es posa i es treu un mitjó.

El secret de Jordi Hurtado per a aquesta fita és tan simple que la gent no se’l creu: motivació i il·lusió. Motivació per la professió.

Arribo de fer un tour pel país visitant empreses i compartint reflexions amb directius. I he constatat que molta de la desmotivació laboral que observem avui en dia té l’origen en la manca d’un projecte il·lusionant. Avui en dia, en què els estudis sociològics miren de fer-nos comprendre com motivar les noves generacions ( millennials, etc.), ens convindria tornar als fonaments de tot èxit empresarial o professional.

Corren els típics mems de Jordi Hurtado i el seu secret de l’eterna joventut. No ens adonem que tot ve del mateix, d’aquesta il·lusió. Tenir una motivació és relativament senzill. El que és complicat és mantenir-la viva al llarg del temps.

I com es fa això? Doncs distingint entre tasca i excel·lència. Hi ha una anècdota molt popular en el món dels recursos humans. Un candidat va a una entrevista de feina com a comptable, i té 20 anys d’experiència. L’entrevistador li diu: “No és cert, vostè té un any d’experiència repetit vint vegades”. No hi estic d’acord. Això és una simplificació de la realitat i un mecanisme de descompte del valor professional d’algú pel fet de no haver canviat de funció o tasca. Una persona que fa el mateix vint anys seguits i no creix té aspecte de vell i normalment el seu projecte no dura. Es deprimeix, s’avorreix.

Aquesta commemoració de Saber y ganar, per tant, ens deixa aquesta bonica reflexió: ¿què proporciona més èxit: canviar de projecte o feina o ser cada dia més bons professionals fent el que fem? Una possible resposta és, precisament, el nom del programa...