Francesc Torres
Artista visual i comissari d'exposicions