Francesc Torradeflot

Espiritualitat lliure i valors

La mare de totes les crisis és la crisi de valors. En l’actualitat hi ha un desconcert i un relativisme generals que encara la fan més aguda. És cert que la valoració de les accions i dels comportaments...

Minories i acció gratuïta

El respecte a la minoria és l’essència de la democràcia, la seva autèntica prova del cotó fluix. La història de la democràcia occidental està molt relacionada amb el dolor i la resposta de les majories i...

Ensenyar la diversitat religiosa

El nou currículum d’ensenyament de la religió catòlica a primària i a secundària preocupa. Alguns el qualifiquen d’“exacerbació identitària” d’un model confessional. Som davant una manifestació nova d’un...