image-alt

FRANCINA ALSINA I JOAN SEGARRA

El tercer sector social davant la situació del país

El tercer sector social de Catalunya és una realitat viva del nostre país. Més de 3.000 entitats, 1.200 de les quals amb activitat econòmica i empresarial, 92.000 professionals, 348.000 persones voluntàries...