Frank Bruni

Frank Bruni

Periodista del 'New York Times'

Els senyors gais del Vaticà

Meravellat davant del misteriós sancta sanctorum que explora el seu nou llibre, el periodista francès Frédéric Martel escriu que “ni tan sols al barri del Castro de San Francisco hi ha tants gais”. Es...