Gerard Cunill

Gerard Cunill

Historiador

Alt Pirineu: 77 municipis, 77 polítiques culturals

L'autonomia municipal i les competències atorguen la potestat als municipis de poder dissenyar les seves polítiques culturals sense gaires restriccions, mentre no siguin competències autonòmiques, ni...

La manca de professionals de la cultura al Pirineu

La major part dels ens municipals pirinencs són d'uns pocs centenars d'habitants.Municipis que tenen com a obligació el fet de garantir els serveis bàsics, i poca cosamés. El nombre de serveis assumits pels...

La feblesa estructural dels equipaments pirinencs

L'estructura dels museus i equipaments culturals del Pirineu és molt feble, amb poc personal qualificat, amb poc o nul finançament, i limitat espai, tant en els espais de treball, els magatzems de reserva,...

La cultura cerdana post Covid-19

El sector cultural cerdà és un model cultural enfocat als esdeveniments de masses, essencialment musicals, de temporada i dirigits a un públic turístic. Encara hem de veure com queda el panorama definitiu...