Excés x excés = excés al quadrat

L'aeroport de Barajas té excés de capacitat. La xarxa d'AVE -de tot arreu a Madrid- té un greu excés de capacitat. Les autopistes radials de Madrid tenen excés de capacitat: onze autopistes per entrar a Madrid, sis de les quals lliures de peatge, és massa. El problema de l'excés de capacitat no és de manca de previsió. La raó fonamental de l'excés a l'Espanya radial és que el criteri de planificació és la disponibilitat, no l'ús. L'oferta ha d'existir, amb independència de la demanda. Madrid és París en la mentalitat i en la realitat institucional, però no en la realitat demogràfica ni econòmica. I no canviarà. La mentalitat radial és estructural i les conseqüències inevitables: per fer front a l'excés de capacitat de Barajas, el Congrés ha aprovat augmentar la capacitat d'AVE amb connexions tutiplen ! Quines freqüències de serveis mòbils posaran amb, diguem, Sòria? Un servei cada hora? La política d'infraestructures espanyola no té remei, perquè s'agarra sense solució al deliri ideològic nacionalista, al ciment, i als interessos privats que s'adjudiquen obra pública a la llotja del Bernabéu.