Canal 9 esbuca el deliri valencià

El socialista Joan Lerma va ser president de la Generalitat Valenciana de 1983 a 1995. Després d'ell, el seu partit ha estat durament tractat a les urnes, que han elevat al poder personatges com Zaplana, Camps o Fabra, per citar només els successors de Lerma al capdavant de la seva comunitat.

Lerma fou nomenat el juny de 1983, i tres mesos després TV3 inicià les emissions. Criticà durament el govern català per haver creat la Corporació Catalana de Radiotelevisió -transformada després en Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals-. S'afegia així al cor de polítics espanyols que s'esquinçaven la roba interior perquè Catalunya tenia els seus mitjans públics de comunicació. (Jugada típica: demonitzar Catalunya per les seves iniciatives i després copiar-les.)

El setembre de 1989, Canal 9 iniciava les seves emissions.

Pel camí, ja s'havia decretat que el valencià és una llengua clarament diferenciada del català. Lerma defensava Canal 9 com a eina de vertebració del País Valencià i de suport a la llengua valenciana. No va fer acte de contrició pel seu malparlar del govern català a compte de TV3.

A les Balears podíem veure els dos canals de la televisió pública valenciana -i els de la catalana-. Des del primer instant va quedar clar que, per a Canal 9, escriptors com Piera o Mira no tenien res a veure amb una cultura territorialment estesa més enllà dels límits comunitaris. Existia la cultura catalana, de la qual molt rarament es feia menció, i la valenciana, presentada com a exclusiva i autònoma. Gràcies a Canal 9, el país més allunyat del País Valencià era Catalunya: prenent com a base la proclamada diferència lingüística.

Canal 9 marcà noves vies de secessionisme. En certes etapes, ja amb el PP al poder, semblava que, més que la vertebració del País Valencià i el suport a la llengua, Canal 9existia per negar la catalanitat d'aquesta llengua i per protegir la comunitat de virus i bacteris del nord. La seva bel·ligerància tingué puntes de virulència malaltissa. L'anticatalanisme valencià és un anticatalanisme de trinxera, una espècie d'espanyolisme amb una alta missió històrica, impedir la catalanització del País Valencià.

Molt millor que servidor ho han explicat, entre tants d'altres, Joan Francesc Mira o Josep Vicent Marquès. Si ara faig aquest esbós maldestre és perquè l'estratègia del PP regional balear ha seguit els passos del de la Comunitat Valenciana, que han cristal·litzat en el binomi anticatalanisme-corrupció.

No s'han sincronitzat les dues comunitats. El primer president balear, Gabriel Cañellas, governà els mateixos anys que Joan Lerma. Gabriel Cañellas tenia -deu tenir encara- el coneixement pagès que mena a evitar tota casta d'esvorancs. El rector Nadal Batle li aconsellà que no es ficàs en qüestions lingüístiques -"Hi tens molt a perdre i res a guanyar"- i el president li va fer cas. Però el partit es transformà després en " el partido ", tot i que Matas estava interessat en afers més mesurables que no en la llengua -deixà més o menys les coses tranquil·les.

Però la seva legislatura ha donat molts materials a l'administració de justícia. En aquest sentit, ens assemblàvem cada dia més als valencians. En accedir a la presidència del govern illenc, José Ramón Bauzá ha volgut posar-se al dia, hi havia feina endarrerida, de manera que ha pres les decisions necessàries perquè Catalunya sigui el país més allunyat de les Balears. També se serveix d'una televisió autonòmica que, p.e., nega el cinema i el futbol en català -un detall rellevant de la seva croada.

Canal 9 ha tengut grans professionals i ha desenvolupat programacions d'interès notable (sobretot la seva segona cadena, Punt 2). Però els governants n'han fet un ús bastard, corrupció i anticatalanisme. El miratge del País Valencià s'ha acabat d'esbucar per la seva televisió, que deixa enlaire totes les vergonyes d'uns governs proposats reiteradament per Madrid com a exemplars. El monumentalisme megalòman ara mostra els seus peus d'arena.

A les Balears, més tímids com som, aquests deliris de grandesa no produïren obres tan sobredimensionades. Ens especialitzàrem més en la corrupció -la tradició ens il·lumina-. La televisió autonòmica ha anat a la baixa en qualitat (?) i a l'alça en cutreria . Espanyolitza en la mesura de les seves possibilitats, molt migrades. Hi ha major càrrega d'intenció que no de munició.

També Rajoy havia dit que el PP, en governar l'Estat, prendria mostra de Jaume Matas. Matas i Camps varen ser invocats com a camí, veritat i vida. Diríeu que ha perfeccionat el model?