Publicitat
Publicitat

OPINIÓ

Indignats però no sorpresos

El comissari Mattos “havia complit amb la llei. Era millor el món, ara?”. El lector té la desolada impressió que el món continua igual, perquè aquell acte del comissari es produeix enmig d’un oceà inabastable de corrupció i de mort.

De la mateixa manera, el ciutadà d’aquest país no se sorprendrà si la Justícia finalment certifica l’explotació laboral d’uns treballadors a l’horta murciana –i a la majoria d’hortes del territori de l’estat (Diario público). Ha passat aquí mateix –continua passant– i, ens n’avergonyim o no, no ens ha sorprès. Rajoy deu estar satisfet: hi ha gent disposada a treballar molt per davall de les condicions generals que establí a la seva reforma laboral, i això demostra que aquesta reforma va un pas per davant de la realitat. Per la nostra part, sempre hem sabut que al capitalisme li convenen aquestes denses bosses d’atur. La gent desesperançada és més bona de manejar, es conforma amb més poca paga. Com podria sorprendre’ns? Estam preparats per assumir la injustícia aplicada sistemàticament al nostre entorn. Hi hem posat call: això també facilita les coses.

Ens agrada escandalitzar-nos quan es descobreix un nou cas de corrupció política. (Només un afer ens va sorprendre realment, la implicació de Jordi Pujol en aquesta mena de negocis.) I l’entrellat de corrupció policial de Palma? Ens ha indignat, ens ha creat una sensació amarga d’indefensió –de desconfiança, com a mínim–, però no ens ha sorprès. No direm que la indiferència ens ha vinclat, però sí que ha erosionat la nostra capacitat de resposta. Encara tenim consciència, però en un estat d’atordiment que li alenteix o li impedeix una reacció solidària.

I, no obstant això, encara hi ha qui té ulls per veure i veu per cridar. Són pocs –i poques–, i del seu crit no se n’esperen grans resultats. Compleixen amb la consciència tot i saber que, després, el món serà substancialment igual. Els honora l’aprovació de F.S. Fitzgerald, que atribueix aquesta capacitat a les intel·ligències de primera classe –feis-ho extensiu als més honests i valents. També pertany a aquest grup el comissari Mattos, a qui tindreu l’honor de conèixer a Agosto (RBA), d’un gran entre els més grans, Ruben Fonseca, brasiler, qui us farà entendre per què tan sovint us sentiu oiats del món.