Publicitat
Publicitat

CORRENTIA

Ens allunyen de la Història

Els individus i els pobles poden ser desplaçats de la seva pròpia història. Es pot viure sense consciència històrica, sense sentiment de pertinença a un corrent que comprèn un espai, una cultura, una comunitat. Diria que cada dia hi ha més persones mancades dels coneixements i del sentiment que els uneix en el concepte de nació, de poble. I no deu ser així perquè mancomunadament ho hagin decidit, sinó perquè el món s’ha recobert d’una capa d’arenes bellugadisses que convida molta de gent a canviar de lloc, vers una destinació que no li oferirà manera d’inserir-hi el boliquet de la memòria que ha traslladat des del punt d’on venia. D’altra banda, les condicions generals tampoc no afavoreixen el paper que la Història juga en la vida de cadascú. Hi ha una tendència notòria a viure sense més arrels que les que s’endinsin en un món laboral d’escassa consistència i nul·la afabilitat.

L’Educació –per què no començam a dir-ne Instrucció?– ha anat estroncant els canals pels quals circulaven i es transmetien els fluids de la Història. A la Història dels pobles, els seus habitants s’hi incorporen gràcies al paper que juguen les humanitats en les seves vides. Però la tendència general ha estat convertir l’Educació en un sistema per dotar els estudiants d’eines de coneixement amb la finalitat que puguin guanyar-se la vida en el futur. Ningú no gosaria desautoritzar el sistema perquè tingui aquest objectiu, però sí que hauríem de ser més crítics amb les seves mancances, amb la renúncia vergonyant a les qüestions que afavoreixen el creixement de l’esperit –les que transformaran en progrés els simples avanços econòmics.

No és perquè sí que les humanitats perden presència en l’educació pública. Aquestes tragèdies no passen mai per casualitat. Ans al contrari, responen a la voluntat dels poders fàctics de dificultar la creació de personalitats autònomes, la voluntat d’afeblir-les per fer-les més manejables i per desfigurar el conjunt d’estímuls pels quals es mou la gent. I té a veure amb el transvasament de les preferències polítiques de grans masses treballadores a opcions polítiques com Le Pen o Donald Trump –per no parlar de Rajoy. Un problema de cultura, segons Ortega? Un problema d’Història.