El Govern farà bé de mantenir-se fort

En el període de privatitzacions dels anys noranta, liderades pel ministre Piqué, l'Estat no va moure fitxa per garantir que part dels diners generats amb la venda d'actius revertís en el finançament de la Generalitat. Al cap i a la fi aquesta actitud reflectia la consideració que el patrimoni venut era exclusivament de l'Estat, entès només com a administració central, des d'una perspectiva gens federal. En el seu moment vaig recordar l'oportunitat i conveniència que aquella liquidesa generada s'apliqués al rescat de peatges de les autopistes. D'aquesta manera, es reequilibraria el balanç entre la pèrdua d'actius públics i la reducció dels passius dels ciutadans que paguen per circular en cotxe. Aquests ingressos públics extraordinaris no haurien d'haver inflat la despesa corrent de l'Estat sinó que haurien d'haver alleugerit la despesa privada dels ciutadans. Havia de ser, a més, una compensació implícita poc criticable als catalans com a part relativament més perjudicada en el finançament d'infrastructures, i així reequilibrar tant la balança fiscal com el balanç patrimonial de l'administració dels diferents àmbits territorials. Per tot això em sembla molt coherent que la Generalitat demani avui part dels ingressos que generarà la privatització d'Aena. I el conseller Mas-Colell faria bé de mantenir-se fort perquè aquest cop ni el fuero ni el huevo se'ns escapin per manca d'ambició i fer de la necessitat (el cash necessari per arribar a final de mes) una virtut (de qui són, si no, aquells actius?)