Helena Ris

Helena Ris

Autogestió i resultats en salut

En un moment en què la sanitat s’ha convertit en una arma de confrontació electoral i la suposada privatització -ara desprivatització- dels serveis sanitaris públics s’ha instal·lat en el debat polític, es...

Quin rol ha de tenir la societat civil en la sanitat pública?

Quan, als anys 80, es va configurar el sistema sanitari actual, es va comptar amb una gran quantitat d’entitats de la societat civil que, durant dècades, havien estat prestant els serveis de salut que...

Sostenibilitat i equitat en el sistema sanitari

L'1 d'octubre el govern de l'Estat va obrir la porta al copagament dels medicaments dispensats en els serveis farmacèutics dels hospitals a pacients que no requereixen ingrés. Abans de l'1 d'octubre, quan...