Ignacio Sánchez-Cuenca

Ignacio Sánchez-Cuenca

Mala conciencia

Por muchas afirmaciones enfáticas que se realicen desde las instituciones sobre la división de poderes y el Estado de derecho, la sentencia del Tribunal Supremo no deja de producir una cierta incomodidad en...

Mala consciència

Per moltes afirmacions emfàtiques que es facin des de les institucions sobre la divisió de poders i l'estat de dret, la sentència del Tribunal Suprem no deixa de produir una certa incomoditat en el govern i...

Escac… i mat?

Analitzem el tema com si fos una partida d’escacs. Fins a les eleccions autonòmiques del 2015 els partits independentistes tenien un relat democràtic impecable. El suport a la independència anava en...

Una consulta negociada

En el debat sobre el referèndum s’acostumen a barrejar els arguments en contra que el referèndum es produeixi amb els arguments que propugnen el no en cas que aquest referèndum s’arribés a celebrar. Són...