Publicitat
Publicitat

No llegir és avorrit

L'home s'acostuma a tot. Fins i tot es pot acostumar, si persevera, a l'avorriment complet i perfecte. El problema és que hi ha massa persones, i concretament massa persones catalanes, de totes les edats i condicions, que confonen lectura amb avorriment. Als que som lectors això ens sembla una solemne bajanada, però deuen tenir les seves raons i traumes, i amb una mica de sort, alguna dosi de mala consciència. Són molts: un 38,1% de catalans fan de tot menys llegir. La veritat és que resulta difícil imaginar algú que, més enllà d'un ús purament instrumental, no tingui necessitat de posar la vista damunt la lletra impresa. Dir "no m'agraden els llibres" és com dir "no m'agraden les persones". Home, de llibres i de persones n'hi ha de moltes menes! En fi: hauríem d'aconseguir tenir tan pocs no-lectors com misantrops.