Irene Giner-Reichl

Irene Giner-Reichl

Les dones i la transició verda

El món necessita passar de l’actual sistema energètic basat en combustibles fòssils a la neutralitat de carboni. Evidentment, per aconseguir-ho serà necessari que els països despleguin energies renovables i...