EST IU ET

A la recerca d'un regidor perdut (part 4)

Instància judicial número 1: tenint en compte l'escrutini dels vots dels ciutadans i en aplicació dels mecanismes pertinents, decidim que al partit A, havent obtingut la xifra de M vots, li corresponen X+1 regidors. El partit B, havent obtingut N vots, té dret a tenir X regidors.

Instància judicial número 2: atès que el partit B ha impugnat els resultats electorals i, havent estudiat la documentació pertinent, resolem que, tenint en compte l'escrutini dels vots dels ciutadans i en aplicació dels mecanismes pertinents, el partit A, havent obtingut la xifra de M vots, perd un regidor i es queda amb X. En canvi el partit B, havent obtingut N vots, ara té dret a tenir X+1 regidors.

Instància judicial número 3: atès que el partit A ha impugnat la decisió presa per la instància número 2, que donava la raó al partit B i que invalidava la decisió presa per la instància número 1 i, havent estudiat la documentació pertinent, resolem que, tenint en compte l'escrutini dels vots dels ciutadans i en aplicació dels mecanismes pertinents, és el partit A qui, havent rebut M vots, ha de tenir X+1 regidors. El partit B, per tant, havent obtingut només N vots, perd el regidor atorgat en segona instància i es queda amb X regidors.

Instància judicial número 4: atès que el partit B ha impugnat les decisions preses per les instàncies 1 i 3, que donaven la raó al partit A, i havent estudiat la documentació pertinent, resolem que, tenint en compte l'escrutini dels vots dels ciutadans i en aplicació dels mecanismes pertinents, és el partit B qui, havent obtingut N vots, és qui té dret als X+1 regidors en disputa i que el partit A, tenint tan sols M vots, ha de quedar-se amb X regidors.

Nota de l'autor: no entenc res, però és que jo sóc de lletres i ja se sap que...