J. Alberich

J. Alberich

Colau: alcaldessa metropolitana?

Ada Colau (en una conferència, 12-4-2016), Jordi Borja (El País,12-7-2016) i Oriol Nel·lo (ARA, 4-9-2016) han plantejat l’elecció directa d’un alcalde metropolità per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona...