OBSERVATORI

Agricultura contra el canvi climàtic

El canvi climàtic és una realitat que afecta també el nostre país: tenim estacions cada cop més difuminades i precipitacions més minses. Hi ha sectors als quals els afecten molt poc, aquestes variacions, i d’altres que, fins i tot, se’n beneficien. Però al sector primari ens afecten molt. Al camp hem de regar més i la falta de pastures ens porta a alimentar els animals amb pinso. És preocupant també la quantitat de malalties i de paràsits que s’estan estenent pel territori: la Xylella fastidiosa als cultius llenyosos, la Tecia solanivora al cultiu de la patata, més fongs als cereals... Els efectes sobre el medi ambient són devastadors.

Aquest any a Espanya la mitjana dels embassaments de 15 províncies ha arribat a estar per sota d’un 30% de la seva capacitat, cosa que ha impactat en la producció d’energia hidroelèctrica. També les collites s’han reduït: la de cereals un 34% i la verema de raïm un 20%, segons les dades del ministeri d’Agricultura.

Segons diversos estudis, l’agricultura pot convertir-se en la solució a part del problema que genera el canvi climàtic. Pot compensar de sobres les emissions que emet.

Gràcies a la fotosíntesi, les plantes transformen diòxid de carboni en matèria orgànica que -en part-és incorporada al sòl, on actualment s’emmagatzema tres vegades més carboni del que hi ha a l’atmosfera. Segons la FAO, el problema és que un 33% de la terra es troba de moderadament a altament degradada a causa de l’erosió, la salinització, la compactació, l’acidificació i la contaminació química dels sòls i, com a conseqüència de l’erosió, aquest CO 2 s’allibera. Practicant el que s’anomena agricultura de conservació s’afavoreix la incorporació de carboni al sòl.

Aquesta pràctica consisteix en la rotació dels cultius i fer les mínimes pràctiques agrícoles possibles que afectin l’estructura del sòl. D’aquesta manera evitarem que s’alliberi el CO 2 que incorpora el sòl, a la vegada que ens estalviarem el que allibera el consum de gasoil de les pràctiques agrícoles. La sembra directa i picar la palla són pràctiques indispensables si volem practicar l’agricultura de conservació.

Però, quins problemes ens trobem actualment? Doncs que, d’una banda, per seguir aquestes pautes necessitem l’ús de fitosanitaris amb un ampli camp d’acció, i cada any la Unió Europea en va retirant del mercat. De l’altra, que culturalment encara hi ha molta gent que desconeix els avantatges de l’agricultura de conservació.