Una altra eina del projecte educatiu

El professorat, obligat a treballar més hores i cobrar menys, vol millorar amb la jornada continuada. Els pares i mares, que cada dia han de treballar més hores per mantenir l'economia familiar, no volen ni sentir a parlar que els seus adolescents estiguin cada tarda descontrolats. La pedagogia més elemental indica que els llargs horaris, de classes i professors que se succeeixen sense gaire coherència, generen acumulació de conflictes i inutilitats d'aprenentatge.

De la mateixa manera, la funció de l'escola no és ampliar els horaris de control parental. La relació entre els adolescents i l'escola ha de tenir diversos moments, al matí i la tarda, i diverses activitats acadèmiques: de recerca, de grup, creatives, fora i dins.

L'horari és una de les eines del projecte educatiu. De cap manera, però, es tracta que vinguin obligatòriament a aguantar l'escola al matí i s'alliberin de nosaltres al sofà a les tardes.