Jaume Menéndez

Per una veritable reforma fiscal

Qualsevol proposta de reforma fiscal ha de promoure la reflexió sobre quines són les milors mesures per fomentar la productivitat, crear ocupació i generar riquesa en un entorn tributari d’equitat; per...