INFORME IMPACTUR

Bauzá paga 36.000 € als hotelers per un estudi amb dades públiques

Es va adjudicar a Exceltur el novembre de 2014 i el desembre ja estava fet

36.000 euros va pagar el Govern de José Ramón Bauzá al lobby turístic Exceltur per elaborar un estudi sobre l’impacte del turisme en l’economia de Balears, un document que no fa altra cosa que relacionar les dades públiques, que precisament elabora la mateixa administració, corresponents a les variables més comunes: el producte interior brut i l’ocupació.

De fet, el mateix document presentat als mitjans de comunicació admet obertament que les fonts d’informació són l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Institut d’Estudis Turístics (IET) i l’Institut Balear d’Estadística (Ibestat). En realitat, cap de les xifres aportades per l’estudi hoteler és nova ni d’elaboració pròpia, sinó que únicament es fa constar l’evolució del PIB balear per sectors productius, l’ocupació generada pel turisme i, després, es mostren els mateixos indicadors de la resta de comunitats turístiques.

Fet en un mes

Dóna una idea de la senzillesa de l’estudi que l’adjudicació formal, signada pel conseller de Turisme, Jaume Martínez, fos el 21 de novembre de 2014, i la presentació de les conclusions va tenir lloc només un mes després de la contractació del servei per part de l’administració, en concret el 23 de desembre. O l’elaboració era molt senzilla o Exceltur ja havia anat preparant la feina pensant que el Govern podria convocar un concurs públic per veure quina era la millor opció en relació a la qualitat i al preu i vejam si, amb un poc de sort, eren elegits.

I així va ser. Mitjançant un procediment negociat sense publicitat, Exceltur va resultar elegit per fer l’estudi de l’impacte del turisme. El mateix Govern, que l’hi adjudicà el 21 de novembre, va posar a l’entitat el termini del 31 de desembre pels resultats.

L’estudi és de 28 planes, tot i que es pot considerar que realment són una vintena les que aporten informació, perquè a partir de la 21a es fan constar notes metodològiques. El document, pel que fa al contingut, basa tota la seva tesi en la importància creixent del sector turístic en el pes total de l’economia balear. En cap moment analitza si l’accentuació del monocultiu turístic és potencialment perillosa per a Balears, ni tampoc entra a estudiar variables com l’increment d’arribades i l’estancament de la despesa turística i de la contractació laboral, que no puja en la mateixa mesura ni de bon tros que l’augment de visitants. La presentació de l’estudi va tenir lloc el 23 de desembre de 2014 i es va dur a terme al Consolat de la Mar amb la presència de Bauzá, el conseller Jaume Martínez i el president i el vicepresident executiu d’Exceltur, Amancio López i José Luís Zoreda, respectivament. Un negoci rodó i una informació a la qual s’ha pogut accedir gràcies a una sol·licitud parlamentària del diputat de MÉS David Abril.