Ja és legal llogar pisos turístics a Canàries

Els propietaris de pisos i apartaments de Canàries ja podran llogar-los com a oferta turística legal, semple que compleixin els requisits fixats pel Govern de Canàries en el reglament d’habitatges vacacionals, aprovat aquest divendres. El viceconseller de Turisme del Govern de Canàries, Ricardo Fernández de la Puente Armes, va assegurar que “després de mesos de feina de manera conjunta amb les associacions, agents del sector i institucions públiques, Canàries té finalment la norma per al desenvolupament d’aquesta activitat a les Illes “

El decret recull quin és l’àmbit territorial en què pot desenvolupar l’activitat, “i queden expressament excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament”, tal com especifica l’article 3, “les edificacions situades en sòls turístics que es trobin dins de les zones turístiques o de les urbanitzacions turístiques, així com els habitatges situats en urbanitzacions turístiques o en urbanitzacions mixtes residencials turístiques”.

El reglament també preveu que “si es tracta d’habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal, només es poden comercialitzar com a habitatges de vacances aquells en què, expressament, no es prohibeixi aquesta activitat pels estatuts de la comunitat de propietaris”. D’aquesta manera, el Govern Canari ha volgut evitar conflictes amb veïns. Ha estat un punt que s’ha discutit amb el sector fins al darrer moment.

Un altre dels aspectes que recull el decret es refereix a la manera d’iniciar l’activitat, mitjançant la presentació de declaració responsable per part de l’explotador. D’aquesta manera, “amb caràcter previ a l’inici de l’activitat d’explotació d’un habitatge de vacances”, especifica el document, “els titulars d’aquest hauran de formalitzar una declaració responsable d’inici d’activitat, dirigida al Cabildo Insular corresponent, en la qual es manifesti el compliment dels requisits i preceptes desenvolupats en l’actual reglament i es comprometin a mantenir aquest compliment durant el temps en què es desenvolupi l’activitat”.

El decret també estableix garanties de cara a l’usuari d’aquests habitatges i especifica, en l’article 7, que “la publicitat, oferta i gestió dels habitatges vacacionals s’ajustarà a les exigències de veracitat, objectivitat i bona fe, i proporcionarà a la persona usuària informació suficient sobre les característiques d’aquests”.

Precisament aquesta setmana ha tingut lloc la segona sessió tècnica sobre lloguer turístic organitzada per l’associació Aptur. Un dels ponents, tècnic de turisme, va ser molt clar: “Per llogar pisos i apartaments amb caràcter turístic s’hauria de canviar la llei”.