Que segueixin manant els mateixos

Per descomptat que tenen sentit els consells. Quan l'Estatut els reconegué el 1983, tenien com a objectiu principal "acostar" la gestió als ciutadans. Això, llevat del cas de Mallorca, on hi ha la seu del Govern, és un bon propòsit.Tenen sentit si, pel fet de ser més propers, gestionen de manera més eficient algunes competències: és el cas de residus urbans. Com que Tirme marca la política que s'ha de fer, ens calen ben pocs tècnics del Consell.També tenen raó de ser si gestionen amb més coneixement les àrees. És el cas d'urbanisme. Hi ha tant de coneixement, tant, que al final alguns expedients de "coneguts" es deixen caducar. Ara bé, mirant el que fa el Govern, que pren decisions al dictat dels hotelers, no hi ha cap garantia que eliminar els consells millori la democràcia. Posats a ser pragmàtics, tan sols demanam que governin Tirme i els hotelers, però sense duplicar estructures.