LABORAL

El contracte a temps parcial és femení

Un informe de Gadeso mostra que el mercat laboral encara fa prevaler la carrera professional dels homes

El 79,7% de la població inactiva per motiu de dedicació a les tasques de la llar va ser femenina, segons les dades de l’Enquesta de població activa corresponents a Balears, cosa que confirma la desproporció que encara hi ha entre homes i dones respecte al desenvolupament de la carrera professional i a l’atenció als infants i majors.

Les dones són gairebé sempre les que renuncien a la feina o les que assumeixen tasques de menys responsabilitat i, per tant, també les que assoleixen el major índex de feines a temps parcial. Segons les dades recollides per la Fundació Gadeso durant el 2015, per cada home que tenia un contracte a temps parcial hi havia 3 dones en la mateixa situació a les Illes. Així, varen ser 47.800 les dones amb aquesta modalitat contractual, mentre que els homes només foren 16.000.

A més, segons destaquen els tècnics de Gadeso, “en el període 2011-2015 la parcialitat laboral dels homes ha crescut un 19,4%, mentre que la de les dones ho ha fet en un 29,9%”. Per tant, es pot confirmar que la tendència continua en el mateix sentit.

Iguals en quantitat

Pel que fa a la quantitat de feina, es pot afirmar que a Balears les dones es troben en una situació molt similar a la dels homes. És a dir, en els darrers 5 anys “la població aturada femenina ha estat sempre inferior a la masculina i ha descendit en un 14%, mentre que la masculina ho ha fet en un 21%, la qual cosa pràcticament ha igualat les taxes d’atur per sexe”, assegura Gadeso. El problema és, per descomptat, la qualitat.

La bretxa salarial, un dels clàssics que més es fan servir per analitzar les diferències entre homes i dones davant les oportunitats laborals, s’ha reduït lleugerament els darrers anys. Però, certament, un 17,9% -la darrera xifra de què es disposa- de diferència de salaris no es pot dir que sigui una dada gaire positiva. Ho és, en tot cas, la tendència, ja que en un quinquenni s’ha reduït tres punts la diferència de sous.

El que asseguren els tècnics de Gadeso en el seu informe és que en el període 2011-2015 s’ha produït una millora quantitativa de l’ocupació de les dones en relació amb la dels homes, “però s’ha agreujat la precarietat de l’ocupació en general, i de la de les dones en particular”. En alguns casos (bretxa salarial, atur de llarga durada, precarietats laborals) es detecten processos d’“igualació a la baixa”, tot el contrari del que recomana l’Organització Internacional del Treball (OIT).

La presència més gran de parcialitat entre les dones assalariades (ocupacions a temps parcials, majoritàriament no desitjades), i la temporalitat més intensa (contractes de molt curta durada) “són indicatives d’una posició desigual i discriminatòria de les dones en el mercat laboral illenc”, afirmen des de Gadeso. Aquesta situació agreuja severament l’empobriment de moltes famílies perquè, en els anys de crisi, moltes dones han substituït els homes com a sustentadores principals de les llars.

L’anàlisi de Gadeso conclou que s’han produït lleugeres millores en l’accés de la dona a la feina, però són principalment de caire estadístic. Quan s’estudia com hi arriba i en quines condicions, es comprova que és amb feines de menys responsabilitat i amb molta més precarietat.