Jaume Rosset

Una Aleta per a NZI i pel seu casc casteller

En aquesta recent celebrada Nit de Castells es va concedir el Premi Aleta a l'empresa NZI. Ells no hi van poder ser i em van demanar que els el recollís en nom seu. I no podeu imaginar-vos com de content em...