image-alt

JAVIER PÉREZ ROYO

¿Estado de derecho o dictadura de la ley?

La Universidad de Pau, en Francia, dispone de un Institut d'Études Ibériques et Ibérico-Américaines, conocido y reconocido internacionalmente. Publica regularmente un Bulletin, que no tiene la pretensión de...

Estat de dret o dictadura de la llei?

La Universitat de Pau, a França, disposa d’un Institut d’Études Ibériques et Ibérico-américaines, conegut i reconegut internacionalment. Publica regularment un Bulletin, que no té la pretensió d’arribar al...

The moment of truth

Ever since the results of the December 21st elections came out, it became apparent that the moment of truth would come with the investiture of the President of the Generalitat. The election of a president...

La hora de la verdad

Desde que se conocieron los resultados de las elecciones del 21-D estaba claro que la hora de la verdad sería la de la investidura del president de la Generalitat. Ya en la legislatura anterior, la...

L’hora de la veritat

Des que es van conèixer els resultats de les eleccions del 21-D quedava clar que l’hora de la veritat seria la de la investidura del president de la Generalitat. Ja en la legislatura anterior, la...

El temps de la legislatura s’ha esgotat

Sembla clar, pel que llegim i sentim als mitjans de comunicació, que el president del govern espanyol, que és qui té la titularitat individual de dissoldre les Corts Generals i convocar eleccions...

El tiempo de la legislatura se ha agotado

Parece claro, por lo que leemos y oímos en los diferentes medios de comunicación, que el presidente del Gobierno, que es quien tiene la titularidad a título indidual de disolver las Cortes Generales y...

'The Guardian' y el delito de rebelión

El pasado lunes con motivo del centenario de la aprobación de la Ley Electoral de 1918, The Representation of the People Act 1918, que reconoció por primera vez el sufragio universal, es decir, también a...

‘The Guardian’ i el delicte de rebel·lió

Dilluns passat, amb motiu del centenari de l’aprovació de la llei electoral de l’any 1918, The representation of the people act 1918, que va reconèixer per primera vegada el sufragi universal -és a dir,...

Frau de Constitució

A la Constitució espanyola (CE), l’article 161.2 és darrere del 161.1. És un privilegi processal que juga a favor del govern de la nació quan es produeix un conflicte entre l’Estat i una comunitat autònoma,...

Fraude de Constitución

El artículo 161.2 está en la Constitución detrás del 161.1. Es un privilegio procesal que juega a favor del Gobierno de la Nación cuando se produce un conflicto entre el Estado y una comunidad autónoma,...

El PP és un partit il·legal?

“Les associacions que persegueixin fins o utilitzin mitjans tipificats com a delicte són il·legals” (art.22.2, Constitució espanyola) Com que la constitució d’un partit polític és el resultat de l’exercici...

¿Es el PP un partido ilegal?

“Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales”. (Art. 22.2 CE) Puesto que la constitución de un partido político es el resultado del ejercicio del derecho de...

Majoria parlamentària / minoria social

Les democràcies parlamentàries sobreviuen perquè la majoria parlamentària no és pràcticament mai majoria social. La majoria parlamentària sol ser la minoria social majoritària. Si coincidís la majoria...

Cuando el imperio de la ley es sinónimo de catástrofe

Sin el imperio de la ley no se va a ninguna parte. Con el imperio de la ley exclusivamente, tampoco. La tarea de dirección política que la Constitución atribuye como la primera de todas al Gobierno de la...

Quan l’imperi de la llei és sinònim de catàstrofe

Sense l’imperi de la llei no es va enlloc. Amb l’imperi de la llei exclusivament, tampoc. La tasca de direcció política que la Constitució atribueix com la primera de totes al govern de la nació no es pot...

La rebelión del Govern: un delito imaginario

En España sabemos o, mejor dicho, deberíamos saber muy bien qué es el delito de rebelión. Hemos sido testigos del mayor delito de rebelión de la historia europea: el 18 de julio de 1936. Un delito que,...

La rebel·lió del Govern: un delicte imaginari

A Espanya sabem o, més ben dit, hauríem de saber molt bé què és el delicte de rebel·lió. Hem sigut testimonis del delicte de rebel·lió més gran de la història europea: el 18 de juliol del 1936. Un delicte...

La Constitució territorial és traïdora

Els problemes territorials són molt traïdors, perquè no són fàcils de detectar a través dels instruments d’investigació de què normalment es fa ús per conèixer l’opinió dels ciutadans. Ningú té un problema...

La Constitución Territorial es traicionera

Los problemas territoriales son muy traicioneros, porque no son fáciles de detectar a través de los instrumentos de investigación de los que normalmente se hace uso para conocer la opinión de los...

The true reason why Spain dropped the European arrest warrant

The true reason why the Spanish authorities withdrew the European arrest warrant issued for Catalan president Carles Puigdemont and the members of his government who are in Brussels is simply the fact that...

¿Qué ha pasado con la euroorden contra Puigdemont?

Sencillamente, que ante ningún juez en un Estado Democrático de Derecho digno de tal nombre se puede justificar en términos objetivos y razonables que el President y los demás miembros del Govern han...

El veritable motiu de la retirada de l’euroordre

El veritable motiu de la retirada de l’euroordre contra Puigdemont i la resta de membres del Govern que són a Bèlgica és, senzillament, que en un estat democràtic de dret digne d’aquest nom no es pot...

Dèficit democràtic

Ningú té un problema de reforma de la Constitució a la seva vida. Això és el primer que dic als alumnes quan els explico la reforma de la carta magna. El que us explicaré no us servirà de res en l’exercici...

Déficit democrático

Nadie tiene un problema de reforma de la Constitución en su vida. Esto es lo primero que les digo a los alumnos cuando les explico la reforma. Lo que os voy a explicar no os va a servir para nada en el...

Divorcio electoral

Electoralmente Catalunya se ha ido distanciando de España poco a poco. Desde las elecciones del 15 de junio de 1977 hasta las elecciones catalanas de otoño de 2010 hay una notable homogeneidad en términos...

Divorci electoral

Electoralment Catalunya s’ha anat distanciant d’Espanya a poc a poc. Des de les eleccions del 15 de juny del 1977 fins a les eleccions catalanes de la tardor del 2010 hi ha una notable homogeneïtat en...

El parche autonómico y la solución federal

Cuando iniciaba la explicación de la descentralización política a los alumnos me remontaba al derecho a la vida y la interrupción del embarazo. Recordarán ustedes, les decía, que la interrupción del...

El pedaç autonòmic i la solució federal

Quan iniciava l’explicació de la descentralització política als alumnes em remuntava al dret a la vida i la interrupció de l’embaràs. Deuen recordar, els deia, que la interrupció de l’embaràs podia ser...

L’estratègia del president, un error?

Segons sembla, Carles Puigdemont, el president investit pel Parlament i suspès pel president del govern espanyol, va decidir sortir d’Espanya i traslladar-se a Bèlgica així que va tenir informació fidedigna...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | Següent >