Investidura truncada en contra de la Constitució

Dues evidències per començar. D’entrada, la investidura és un acte parlamentari que únicament té connexió amb les eleccions. La investidura és l’acte parlamentari a través del qual es perfecciona la...

La utilització perversa del procés penal

El delicte de rebel·lió és un delicte que salta a la vista, la seva existència no ha de ser demostrada. O s’ha produït un “alçament públic i violent” o no s’ha produït. No és necessària cap investigació per...

La utilización perversa del proceso penal

El delito de rebelión es un delito que salta a la vista, cuya existencia no tiene que ser demostrada. O se ha producido un “alzamiento público y violento” o no se ha producido. No es necesaria ninguna...

Ignorancia inexcusable (2): diluvio de querellas y nulidad

Es posible que el juez Pablo Llarena pensara que al dictar su auto el pasado viernes estaba simplemente impidiendo que Jordi Sánchez pudiera acudir como candidato a la sesión de investidura convocada por el...

Ignorància inexcusable (2)

És possible que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena pensés que dictant la seva interlocutòria divendres passat estava simplement impedint que Jordi Sànchez pogués acudir com a candidat a la sessió...

Ignorancia inexcusable

Hay cosas que un Magistrado del Tribunal Supremo no puede no saber. No puede desconocer que España es una Monarquía Parlamentaria que es una forma de Democracia Parlamentaria y no puede desconocer cuál es...

Ignorància inexcusable

Hi ha coses que un magistrat del Tribunal Suprem no pot no saber. No pot desconèixer que Espanya és una monarquia parlamentària, que és una forma de democràcia parlamentària, i no pot desconèixer quina és...

L’autoritat del president del Parlament

Qui proposa el candidat i decideix el dia de la celebració del ple d’investidura és el president del Parlament. Ningú més que ell té autoritat per fer-ho. I ningú pot impedir que la seva decisió es...

Empecemos por lo evidente: la autoridad del presidente del Parlament

Quien propone el candidato y decide el día de la celebración del pleno de investidura es el presidente del Parlament. Nadie más que él tiene autoridad para hacerlo. Y nadie puede impedir que su decisión se...

¿Estado de derecho o dictadura de la ley?

La Universidad de Pau, en Francia, dispone de un Institut d'Études Ibériques et Ibérico-Américaines, conocido y reconocido internacionalmente. Publica regularmente un Bulletin, que no tiene la pretensión de...

Estat de dret o dictadura de la llei?

La Universitat de Pau, a França, disposa d’un Institut d’Études Ibériques et Ibérico-américaines, conegut i reconegut internacionalment. Publica regularment un Bulletin, que no té la pretensió d’arribar al...

The moment of truth

Ever since the results of the December 21st elections came out, it became apparent that the moment of truth would come with the investiture of the President of the Generalitat. The election of a president...

La hora de la verdad

Desde que se conocieron los resultados de las elecciones del 21-D estaba claro que la hora de la verdad sería la de la investidura del president de la Generalitat. Ya en la legislatura anterior, la...

L’hora de la veritat

Des que es van conèixer els resultats de les eleccions del 21-D quedava clar que l’hora de la veritat seria la de la investidura del president de la Generalitat. Ja en la legislatura anterior, la...

El temps de la legislatura s’ha esgotat

Sembla clar, pel que llegim i sentim als mitjans de comunicació, que el president del govern espanyol, que és qui té la titularitat individual de dissoldre les Corts Generals i convocar eleccions...

El tiempo de la legislatura se ha agotado

Parece claro, por lo que leemos y oímos en los diferentes medios de comunicación, que el presidente del Gobierno, que es quien tiene la titularidad a título indidual de disolver las Cortes Generales y...

'The Guardian' y el delito de rebelión

El pasado lunes con motivo del centenario de la aprobación de la Ley Electoral de 1918, The Representation of the People Act 1918, que reconoció por primera vez el sufragio universal, es decir, también a...

‘The Guardian’ i el delicte de rebel·lió

Dilluns passat, amb motiu del centenari de l’aprovació de la llei electoral de l’any 1918, The representation of the people act 1918, que va reconèixer per primera vegada el sufragi universal -és a dir,...

Frau de Constitució

A la Constitució espanyola (CE), l’article 161.2 és darrere del 161.1. És un privilegi processal que juga a favor del govern de la nació quan es produeix un conflicte entre l’Estat i una comunitat autònoma,...

Fraude de Constitución

El artículo 161.2 está en la Constitución detrás del 161.1. Es un privilegio procesal que juega a favor del Gobierno de la Nación cuando se produce un conflicto entre el Estado y una comunidad autónoma,...

El PP és un partit il·legal?

“Les associacions que persegueixin fins o utilitzin mitjans tipificats com a delicte són il·legals” (art.22.2, Constitució espanyola) Com que la constitució d’un partit polític és el resultat de l’exercici...

¿Es el PP un partido ilegal?

“Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales”. (Art. 22.2 CE) Puesto que la constitución de un partido político es el resultado del ejercicio del derecho de...

Majoria parlamentària / minoria social

Les democràcies parlamentàries sobreviuen perquè la majoria parlamentària no és pràcticament mai majoria social. La majoria parlamentària sol ser la minoria social majoritària. Si coincidís la majoria...

Cuando el imperio de la ley es sinónimo de catástrofe

Sin el imperio de la ley no se va a ninguna parte. Con el imperio de la ley exclusivamente, tampoco. La tarea de dirección política que la Constitución atribuye como la primera de todas al Gobierno de la...

Quan l’imperi de la llei és sinònim de catàstrofe

Sense l’imperi de la llei no es va enlloc. Amb l’imperi de la llei exclusivament, tampoc. La tasca de direcció política que la Constitució atribueix com la primera de totes al govern de la nació no es pot...

La rebelión del Govern: un delito imaginario

En España sabemos o, mejor dicho, deberíamos saber muy bien qué es el delito de rebelión. Hemos sido testigos del mayor delito de rebelión de la historia europea: el 18 de julio de 1936. Un delito que,...

La rebel·lió del Govern: un delicte imaginari

A Espanya sabem o, més ben dit, hauríem de saber molt bé què és el delicte de rebel·lió. Hem sigut testimonis del delicte de rebel·lió més gran de la història europea: el 18 de juliol del 1936. Un delicte...

La Constitució territorial és traïdora

Els problemes territorials són molt traïdors, perquè no són fàcils de detectar a través dels instruments d’investigació de què normalment es fa ús per conèixer l’opinió dels ciutadans. Ningú té un problema...

La Constitución Territorial es traicionera

Los problemas territoriales son muy traicioneros, porque no son fáciles de detectar a través de los instrumentos de investigación de los que normalmente se hace uso para conocer la opinión de los...

The true reason why Spain dropped the European arrest warrant

The true reason why the Spanish authorities withdrew the European arrest warrant issued for Catalan president Carles Puigdemont and the members of his government who are in Brussels is simply the fact that...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Següent >