Jean-Luc Nancy

Jean-Luc Nancy

Comunovirus

El virus ens comunitza, ja que hem de fer-li front tots junts, fins i tot si això passa per l’aïllament de cadascú. És l'ocasió de posar veritablement a prova la nostra comunitat. Un amic hindú em comenta...