Joan Anton Maragall

Joan Anton Maragall

El dret a la cultura

És ben sabut que la cultura obre la curiositat, desperta la imaginació, allibera els sentits, fa fluir les emocions; ens fa més permeables a la bellesa, al pensament, a les noves idees; també interpel·la i...