Joan Caball

Joan Caball

La pagesia, desprotegida

L’amic Martí Boada sosté que la pagesia té una doble responsabilitat: produir béns indispensables i mantenir el paisatge. Remarca el fet que, a Catalunya, aquest percentatge petit de la població és la...