Joan Josep Queralt

Nou estat, nou govern

Qualsevol estat que vulgui ser democràtic es basa en la separació de poders, l’imperi de la llei, la interdicció de l’arbitrarietat i el respecte i foment dels drets fonamentals. Avui dia, a més, ha de...