JOAN JOSEP QUERALT
JOAN JOSEP QUERALT

Nou estat, nou govern

Qualsevol estat que vulgui ser democràtic es basa en la separació de poders, l’imperi de la llei, la interdicció de l’arbitrarietat i el respecte i foment dels drets fonamentals. Avui dia, a més, ha de...