Joan Miralles Monserrat

Joan Miralles Monserrat

La tragèdia des Rafal Franc

La possessió Es Rafal Franc és una possessió del terme municipal de Montuïri situada a l'esquerra de la carretera de Montuïri a Porreres, davant Son Miró. Comença a estar documentada almenys a partir del 28...