Joan Segarra

Joan Segarra

Externalitzar no sempre és privatitzar

Històricament, les organitzacions del tercer sector han exercit un paper principal, i a vegades únic, en la prestació de serveis d’atenció a les persones al nostre país. Davant d’unes demandes socials...