image-alt

JOAQUIM CARBÓ

Qui i què em va ajudar a ser lector

A la primera escola que vaig anar, els anys 1940 i 1941, per cursar allò que en deien cultura general, l’únic contacte que vaig tenir amb la literatura van ser els inacabables dictats que ens feien d’ El...