Jordi Cuixart i Jordi Sànchez

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez

The seed of freedom

1 October [1-O] showed just how unstoppable the will of the people is when we work together in defence of a shared goal. We wanted to vote and we voted. The Spanish state, with all its power of coercion and...

La llavor de la llibertat

L’1 d’Octubre va fer evident com d’imparable és la voluntat de la ciutadania quan actua coordinadament en defensa d’un objectiu compartit. Volíem votar i vam votar. L’estat espanyol, amb tota la seva...