Jordi Maluquer

Turisme, motor essencial de l’economia

En un article recent, el col·laborador de l’ARA Xavier Roig es demana per a què serveix el turisme a Catalunya, i per a qui. En altres paraules, es pregunta: a qui beneficia el turisme? Roig, seguint les...