Jordi Palou-Loverdos

Jordi Palou-Loverdos

Les multinacionals i la justícia universal

Es parla molt de les conseqüències de guerres i conflictes violents: refugiats, inseguretat, extremisme violent, destrucció de relacions i mercats, etc. Es parla poc de les causes i de les iniciatives que...

(Br)èxit for Catalonia and Europe

The UK’s referendum to leave the European Union (EU) raises many questions, both at home and in the rest of Europe. While the process could span many years, the British need to plan their future now. Some...

(Br)èxit per a Catalunya i Europa

El vot del Regne Unit per sortir de la Unió Europea (UE) ha obert moltes incògnites, tant internes com a la resta d’Europa. Si bé aquest procés podria allargar-se durant anys, els britànics necessiten...

Desobediència eficaç

En aquests darrers temps s’ha posat a sobre del tauler polític i a l’àgora pública el terme desobediència civil, fent referència a un ventall d’accions de líders socials i polítics. Constitueixen...

Colòmbia: elogi del diàleg

En una època en què es filmen, publiquen i retuitegen en directe els desacords, els monòlegs, les paraules i els gestos contra d’altres, les discussions estèrils, els xocs d’ego, els conflictes violents,...

image-alt

"Inter-national" mediation for the process

Let's face it! We have a conflict! This is neither negative nor positive-- it is what it is. And this is normal between individuals and between peoples. At mediation sessions and university programs on...

Mediació ‘inter-nacional’ per al procés

Reconeixeu-m’ho! Tenim un conflicte! No és ni negatiu ni positiu; és el que és. I resulta normal entre persones i entre pobles. A les sessions de mediació i als programes universitaris sobre resolució...

Transició... vers un nou cicle?

El model social, econòmic i polític sortit de la Transició està esgotat; la Transició ens ha donat els millors anys de benestar en decennis, més val no tocar res; cal una Segona Transició; estem immersos en...