Jordi Ribes
secretari de Comunicació de Demòcrates