PÍNDOLA LEGAL

I el delicte estrella del 2015 és...

Ja tenim l'informe de la Fiscalia del 2015. Us en donaré les dades, extretes de les 888 pàgines de l'informe. Els delictes amb penes inferiors als 9 anys amb un major nombre d'acusacions de la Fiscalia són aquells contra el patrimoni (estafes, robatoris, etcètera), amb un 35% del total. Els segueixen, de lluny, els delictes contra la seguretat viària i els delictes contra la vida, amb un 10% cadascun. I, amb uns registres un poc inferiors, els delictes de violència familiar i contra l'ordre públic.

Pel que fa als més greus, el rei de la llista ha estat el delicte contra la llibertat sexual (agressions, violacions i abusos), amb un 61% de qualificacions del Ministeri Fiscal sobre el total d'actuacions en delictes greus. El segon delicte més "popular" ha estat aquell contra la vida i la integritat (homicidis i assassinats), amb un 33% i seguit, de lluny, pels robatoris amb violència i el tràfic d'estupefaents.

Sembla que els nostres delinqüents, posats a perjudicar en menor grau, s’inclinen més pels diners; però quan el dany és més important, va lligat de manera molt clara al sexe no consentit. M'encantaria tenir la dada sobre el percentatge d'homes o dones en aquests delictes greus tan freqüents, però em temo que no cal molestar-se a treure una estadística d'aquesta dada. ‘Machotes’...