Garantir l’alimentació

Atenent el context de crisi i l’elevat cost de l’escolarització, tota mesura per facilitar el retorn a les aules -com l’anunci del departament d’Ensenyament d’augmentar un 43% els alumnes que tindran becat al 100% l’accés al menjador escolar-és molt ben rebuda. Tot i això, la Creu Roja seguirà amatent per detectar infants en risc que no accedeixen a aquests ajuts i, d’aquesta manera, oferir suport econòmic per sufragar el cost de menjador, que el curs passat va beneficiar 895 alumnes. Malgrat això, a través de l’Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil (www.actuemja.org) seguirem reforçant mesures per garantir una alimentació adequada, sana i equilibrada als infants que ho necessiten dins i fora del període lectiu. Aquest curs també als instituts de secundària.