Josep Olives Puig

Ampliar la política

Per entendre el que està passant al món i a casa nostra, jo trobo insuficient la política tal com la tenim plantejada. Convé, al meu entendre, una ampliació del seu marc de referència. Perquè no només hi...